KnjjigaE za čitatelje

KnjjigaE za čitatelje

Kako čitati e-knjigu

Kada ste uspješno preuzeli knjigu, možete je čitati pomoću sljedećih pomagala kojih u “klasičnoj” knjizi nema. Otvaranje knjige Kada ste preuzeli knjigu s web-knjižare ili…