Prednosti korištenja tehnologije

Fotolinea d.o.o. nudi cjelokupnu podršku koja se odnosi na objavu i zaštitu Vaših knjiga i časopisa na internetu

Odgovarajuće pripremljen materijal za elekroničke knjige jamči njihovo lako korištenje. Preglednost i jednostavnost uporabe odlika su svih elektroničkih knjiga.

Kako bi se takva knjiga mogla koristiti, potrebno ju je adekvatno pripremiti. Provjeriti jesu li svi interaktivni elementi ispravno ugrađeni ili ih treba ugraditi.
Optimizacija datoteke jamči njezino nesmetano preuzimanje putem slabije veze.

Moguće su kombinacije zaštite s ugrađenim opcijama:
– otvaranje na precizno definiranoj vrsti uređaja
– ispis samo za određeni broj stranica
– kopiranje sadržaja i ispis samo u određenom vremenu nakon kupnje
– vremenski ograničeno korištenje.

Pregled ostvarene prodaje možete lako provjeriti na našem serveru pokretanjem dodatne aplikacije koja Vam generira izvješće o prodaji kad god Vi to zatražite.

Server je dostupan putem interneta 24 sata, 7 dana u tjednu.
Podaci su potpuno zaštićeni na tri različite lokacije.

Naplata se može učiniti putem Vašeg sustava koji je potpuno neovisan o našem serveru.

Ako nemate vlasiti sustav naplate, možemo Vam ponuditi i naš, uz mjesečna izvješća i obračune.